หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยพวน  
ณ รร.ชุมชนบ้านเกาะสมอ

 
   
   
   
 
* คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง * ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร * การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 8:00 น.-17:00 น.  
* การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 8:00 น.-17:00 น.

 
   
   
   
 
"เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33"  
ร่วมแต่งชุดขาว ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 
   
   
   
 
งานเฉลิมฉลอง 110 ปี ลายพระหัตถ์ ณ สวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี  
ประกาศผลการประกวดริ้วขบวน

 
   
   
   
 
ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561  
งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561

 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้

 
   
   
   
 
จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
-

 
   
   
   
 
รางวัลพานแว่นฟ้า รายละเอียด https://www.parliament.go.th/phan/  
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 
   
   
   
 
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล พัฒนาจิตใจ  
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล พัฒนาจิตใจ

 
   
   
   
 
เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 
   
   
   
 
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ  
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

 
   
   
   
 
ปราจีนยุคใหม่ เลิกรับ เลิกให้ โปร่งใส ไร้ทุจริต  
ปราจีนยุคใหม่ เลิกรับ เลิกให้ โปร่งใส ไร้ทุจริต

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับเคลื่อนจักยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"  
ร่วมโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับเคลื่อนจักยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"

 
   
   
   
 
เชิญร่วมอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560  
แห่เทียนเพื่อถวาย ณ วัดในเขตพื้นที่ 6 วัด

 
   
   
   
 
ปรองดองเป็นของประชาชน  
ปรองดองเป็นของประชาชน 2560

 
   
   
   
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2560

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซบ)  
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครประกวดแข่งขันหุงข้าวหม้อดิน  
ดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม (วัดบ้านใหม่)

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย