พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
   
 
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563


   
   
   
 
เรื่องการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.๒๕๖๓ หมู่2 บ้านใหม่ และ หมู่3 บ้านเหนือ
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
เรื่องการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล​ประจำปี หมู่ที่1 บ้านแล้ง
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
ประเพณีตักบาตรเทโว ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ.โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม หมูที่ ๓ ต.ดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
โครงการเยาวชนไทยโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดประจำปีงบประมาณ2562
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2562


   
   
   
 
โครงการจัดประชุม อบต.สัญจรพบประชาชนและบริการเคลื่อนที่
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562


   
   
   
 
กวนกระยาสารท
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน หมู่ 1,2,3,4,5 ต.ดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 31 พฤษภาคม -31 กรกฎาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
หยอดทรายอะเบส หมู่ 1 บ้านแล้ง ต.ดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่​ อบต.ผู้นำหมู่บ้าน​ ​อสม.ดงกระทงยามและ​อสม.หาดยาง​และคณะครู​นักเรียน​และชาวบ้่าน​ดงกระทงยาม
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562


   
   
   
 
โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (อังกฤษ: rabies, hydrophobia) เป็นโรคไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันของสมองในมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นชนิดอื่น อาการเริ่มต้นมีไข้และอาการเป็นเหน็บ
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562


   
   
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562


   
   
   
 
จนท.ผู้ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการศักยภาพผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (อังกฤษ: rabies, hydrophobia)
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (อังกฤษ: rabies, hydrophobia) เป็นโรคไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันของสมองในมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นชนิดอื่น อาการเริ่มต้นมีไข้และอาการเป็นเหน็บ
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562


   
   
   
 
ร่วมขบวนแห่งานมหกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ผลการประกวดขบวนแห่ อำเภอศรีมหาโพธิ
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562


   
   
   
 
เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย