พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ประเภทของข่าว
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 
   
   
   
 
ขอเชิญพี่น้องชาวไทยพวน  
ณ รร.ชุมชนบ้านเกาะสมอ

 
   
   
   
 
* คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง * ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร * การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 8:00 น.-17:00 น.  
* การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 8:00 น.-17:00 น.

 
   
   
   
 
"เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33"  
ร่วมแต่งชุดขาว ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 
   
   
   
 
งานเฉลิมฉลอง 110 ปี ลายพระหัตถ์ ณ สวนสาธารณะโบราณสถานลายพระหัตถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี  
ประกาศผลการประกวดริ้วขบวน

 
   
   
   
 
ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561  
งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561

 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้

 
   
   
   
 
จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
-

 
   
   
   
 
รางวัลพานแว่นฟ้า รายละเอียด https://www.parliament.go.th/phan/  
การประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 
   
   
   
 
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล พัฒนาจิตใจ  
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล พัฒนาจิตใจ

 
   
   
   
 
เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 
   
   
   
 
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ  
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

 
   
   
   
 
ปราจีนยุคใหม่ เลิกรับ เลิกให้ โปร่งใส ไร้ทุจริต  
ปราจีนยุคใหม่ เลิกรับ เลิกให้ โปร่งใส ไร้ทุจริต

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับเคลื่อนจักยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"  
ร่วมโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับเคลื่อนจักยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"

 
   
   
   
 
เชิญร่วมอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560  
แห่เทียนเพื่อถวาย ณ วัดในเขตพื้นที่ 6 วัด

 
   
   
   
 
ปรองดองเป็นของประชาชน  
ปรองดองเป็นของประชาชน 2560

 
   
   
   
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2560

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซบ)  
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย