เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ประเพณีวัฒธรรมท้องถิ่น

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

กิจกรรมสำคัญ

1 ประเพณีขึ้นปีใหม่

31 ธันวาคม - 1 มกราคม

กิจกรรมทำบูญสะเดะห์เคราะห์ สวดมนต์ข้ามปี งานมหรสพ และทำบุญตักบาตร

2

ประเพณีไทยพวน

(บุญข้าวหลาม)

ขึ้น 14 - 15 ค่ำ เดือน 3

การทำบุญตักบาตร (ตักบาตรข้าวหลาม) ทอดผ้าป่า แข่งขันประกวดข้าวหลามอร่อย การแต่งกายย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน และ การแสดงมหรสพ
3 อนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทไทยพวน      กันยายน  กิจกรรมการกวนกระยาสารท การแข่งขัน กระยาสารทอร่อย และกิจกรรมสนุกสนาน
4 ประเพณีเฉลิมฉลองไหว้นมัสการหลวงปู่เฮ้า

มีนาคม

การทำบุญตักบาตร  ฟังเทศน์ฟังธรรม กิจรรมงานบุญ งานรื่นเริง  และแสดงมหรสพ
5 ประเพณีสงกรานต์

 เมษายน

การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงและการละเล่นต่างๆ
6 ประเพณีเข้าพรรษา

กรกฎาคม

การทำบุญตักบาตร แห่เทียน เวียนเทียน
7 ประเพณีออกพรรษา

ตุลาคม

การทำบุญตักบาตร การแสดงและแข่งขันกีฬา
8 ประเพณีลอยกรทง

พฤศจิกายน

จัดกิจกรรมรื่นเริง การประกวดกระทง และนางนพมาศ
9 วันมาฆบูชา

กุมภาพันธ์

จัดกิจกรรมพาเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้ทานถือศีลปฎิบัติธรรม ณ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ ในงานเทศกาลฒาฆปูรมีศรีปราจีน
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด้จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม

ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ หน่วยงานราชการและเอกชน
11 วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม

ร่วมลงนามถวามพระพร และถวายราชสดุดีร่วมกับอำเภอศรีมหาโพธิ หน่วยงานราชการและเอกชน
12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม

การลงนามถวามพระพร จุดเทียนชัยถวายพระพร และกิจกรรมพัฒาวัด โรงเรียน และสองข้างทางภายในหมู่บ้าน