พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


เฟสบุ๊คอบต.ดงกระทงยาม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560  
แห่เทียนเพื่อถวาย ณ วัดในเขตพื้นที่ 6 วัด

 
   
   
   
 
ปรองดองเป็นของประชาชน  
ปรองดองเป็นของประชาชน 2560

 
   
   
   
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2560

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซบ)  
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครประกวดแข่งขันหุงข้าวหม้อดิน  
ดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม (วัดบ้านใหม่)

 
   
   
   
 
อบรมเยาวชนร่วมใจต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559  
อบต.ดงกระทงยามร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมแห่เทียนตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559  
แห่เทียน

 
   
   
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษาด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ.2559  
ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์.....บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669  
บริการสาธารณสุข

 
   
   
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)

 
   
   
   
 
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่องการสมัครสอบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)

 
   
   
   
 
รับสมัครสอบ (พนักงานจ้าง)  
รับสมัครสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

 
   
   
   
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ๒๕๕๕  
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
สำนักปลัด อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในงานเทศกาลวันออกพรรษา ๒๕๕๔  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วม  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนร่วมจัดทำเสื้อชูชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
ผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม )  
Core Team

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการวันเยาวชน ประจำปี 2554  
โครงการวันเยาวชน ประจำปี 2554 วันที่ 10 กันยายน 2554

 
   
   
   
 
โครงการ "ครูสอนดี"  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย