พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562



หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ดงกระทงยาม
แผนที่อบต.ดงกระทงยาม

โครงสร้างอบต.ดงกระทงยาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ดงกระทงยาม
สมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน
สภาวัฒนธรรม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลดงกระทงยาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
รางวัลและผลงาน อบต.
ประกาศราคกลาง
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/
    ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบทดลอง(ก่อน-หลังปิดบัญชี)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบทรัพย์สิน
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมณ
งบเงินสะสม
กฏหมายท้องถิ่น
แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
เสนอแนะ/ฝากคำถามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสาร
การประชุมประชาคมตำบล
การควบคุมภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฎิบัติงาน
     อบต.ดงกระทงยาม

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมประชาธิปไตย
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
โฮมสเตย์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สานสายใยผู้สูงอายุ อบต.ดงกระทงยาม ๒๕๕๔  
ผช.จนท.ธุรการ

 
   
   
   
 
อบต.ดงกระทงยาม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2553

 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทยออกหน่วยบริการวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 ณ วัดใหม่ดงกระทงยาม  
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาการแพทย์แผนไทย 13-14 พฤศจิกายน 2553

 
   
   
   
 
รับสมัครเข้าร่วมชมรมดนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ด่วน  
โครงการอบรมกิจกรรมดนตรีเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2553

 
   
   
   
 
รับสมัครเข้าค่ายเยาวชนจิตใสกายแกร่ง (ตั้งแต่บัดนี้-25 สิงหาคม 2553)  
โครงการเยาวชนจิตใสกายแกร่ง (27-29 สิงหาคม 2553)

 
   
   
   
 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กและเยาวชน  
อบรมระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2553 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.)

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.น้อย)  
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
   
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์  
สำนักปลัด/อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์กำจัดหนูนา  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและเปตอง ประจำปี 2553  
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6

 
   
   
   
 
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงอบต.ดงกระทงยาม ประจำปี ๒๕๕๒  
สำนักปลัด/อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานโครงการตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2552  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงกระทงยาม  
ส่วนการศึกษา / อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
แผนกำหนดการเปิดบัญชีผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ผลการเลือกตั้งนายก อบต.และส.อบต.ดงกระทงยาม (อย่างไม่เป็นทางการ)  
ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำอบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ดงกระทงยาม และนายก อบต.ดงกระทงยาม  
ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำอบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทสภาวัฒนธรรมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
อบต.ดงกระทงยาม

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า