องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457
insert_drive_file ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศงดจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและเปิดการเรียนการสอนแบบ On Hand ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนยืพัฒนาเด้กเล้กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file การดำเนินการสำรวจป้ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่องรายงานรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file รายงานผลการให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
61 - 80 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8