องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงาน/เวรยามประจำจุดศูนย์พักคอยประจำตำบลดงกระทงยาม-ตำบลหาดยาง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจของนายกให้รองนายก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (กรณีได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 675
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 6/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 5/2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศขอยกเลิกรายการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
81 - 100 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8