องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
photo ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1282
insert_drive_file ประกาศงดจัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยามสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 432
insert_drive_file เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
photo ประกาศกำหนดการมาเรียนของเด็กตามมาตรการฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
photo ประกาศงดจัดโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1017
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
101 - 120 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8