องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file ประกาศ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file ประกาศ งดจัดโครงการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน (บุญข้าวหลาม) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
insert_drive_file ประกาศ เลื่อนโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
insert_drive_file ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 432
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคระกรรมการศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo บัญชีรายชื่อการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file รายงานการสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ใช้ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
photo เรื่องกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
photo ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.ด.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
photo ประชาสัมพันธ์ การรับมือกับโรคไวรัสโคโรน่าอย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file ประกาศ ปรับปรุงกระบวนการงานบริการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
121 - 140 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8