องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2566 integrity transparency assessment ITA2023
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ปิดใช้งานระบบได้ในการตั้งค่า)

o2.ข้อมูลผู้บริหาร
account_box  คณะผู้บริหาร
account_box  หัวหน้าส่วนราชการ
o3.อำนาจหน้าที่
picture_as_pdf  อำนาจหน้าที่
info  อำนาจหน้าที่

o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
date_range  แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
o5.ข้อมูลการติดต่อ
info_outline  ข้อมูลการติดต่อ
o6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7.ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file  ข่าวประชาสัมพันธ์
o9.Social Network
public  facebook

o10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
check_circle นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน

o14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder  คู่มือการปฏิบัติงาน
folder  คู่มือการปฎิบัติงาน อบต.ดงกระทงยาม
o15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
folder  มาตรการให้บริการ
info คู่มือในการให้บริการ

o16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18.E-Service
check_circle E-SERVICE
public  e-service

o19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
o20.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
analytics ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
cast  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
o21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
folder  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร.1)

o22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(สขร.)
o23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


o29.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
folder  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
o30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
collections  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


o34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
o35.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
o38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
folder  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder  การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย www.ts-local.com