ชื่อเรื่อง : ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงาน/เวรยามประจำจุดศูนย์พักคอยประจำตำบลดงกระทงยาม-ตำบลหาดยาง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อไฟล์ : ujpuyGOTue101027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้