ชื่อเรื่อง : ผู้บริหารท้องถิ่นประชุมมอบนโยบายให้กับพนักงานและลูกจ้าง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม เนื่องจากรับตำแหน่งใหม่ (กรณีได้รับการเลือกตั้ง) ประเด็น 1) นโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น 2) นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน 3) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 6) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 7) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : XQjHbuyFri31658.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้