ชื่อเรื่อง : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยนายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ได้จัดกิจกรรมชี้แจงประกาศแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคลของ นายพิศณุ เข็มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม หลังจากจัดประชุมพนักงาน และประกาศแถลงนโยบายไปแล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมบรรณวิชาชีพ

ชื่อไฟล์ : YaU0BVITue120209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้