ชื่อเรื่อง : ประกาศ รูปแบบการประชุมประชาคมภายใต้สภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ดงกระทงยาม
ชื่อไฟล์ : oD6eV17Thu50640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้