ชื่อเรื่อง : ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและทำการเรียนการสอนแบบ On site ตามปกติ 100% ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

ชื่อไฟล์ : D557ricFri120018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้