ชื่อเรื่อง : ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บป้ายโฆษณาที่มิได้รับอนุญาตออกจากสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

ชื่อไฟล์ : 57iG05rMon91117.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้