ชื่อเรื่อง : การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม/ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม/ข้อบังคับ อบต.ดงกระทงยามว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : utXSl3tWed114059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้