ชื่อเรื่อง : ขออนุญาตปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
รายละเอียด : ขออนุญาตปิดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
ชื่อไฟล์ : 1jzTIv4Wed13510.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้