ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : JxXNFxuThu114021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้