ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านท้ายสะแก ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง