ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร เป็นรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)