ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู.เอส.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ( ๑๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง