ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑๘ วัน) วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง