ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายชลประทาน ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง