ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนสูงกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๓ หลัง (งานการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง