องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
photo รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
photo คำสั่ง ที่ 211/2565 เรื่อง การจัดบุคลากรที่มีอยู่เดิมลงตามตำแหน่งที่กำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo บันทึกขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1056
photo ขออนุมัติดำเนินการการประกาศปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo แผนอัตรตากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
photo แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุง 3/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุง 3/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file แบบคำการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการทำงานสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file แผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2552-2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2552-2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1