องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ที่ได้การคัดเลือก
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่2ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ที่ 5 ต.ดงกระทยาม สายเลียบคลองแม่น้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ที่ 4 ต.หาดยาง สายเลียบชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 449
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจำโค้งส่องทาง ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 5 ชุด และไฟกระพริบ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ที่ 5 ตดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ที่ 3 ต.หาดยาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ ที่ 2 ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่1 ต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
insert_drive_file โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง , หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1