องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายเสกสรรค์ เอื้ออารี
กำนันตำบลดงกระทงยามและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นางสาวนันทิรา เลิศมณี
กำนันตำบลหาดยางและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
นางสนธยา กองสี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายสุดใจ ครูศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายภูดิศ จัตุรัส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายบุญส่ง ศิริอารุณปัญญา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายจำเริญ วงษ์จ้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายถนอม ภาคาแดน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.หาดยาง
นายอิทธิพล สุขมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสุดสวาสดิ์ พรหมมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.หาดยาง