องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง (1ภาพ)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (1 ภาพ)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน หมู่ 1,2,3,4,5 ต.ดงกระทงยาม (2 ภาพ)
กวนกระยาสารท (1 ภาพ)
โครงการจัดประชุม อบต.สัญจรพบประชาชนและบริการเคลื่อนที่ (1 ภาพ)
โครงการเยาวชนไทยโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดประจำปีงบประมาณ2562
ประเพณีตักบาตรเทโว (1 ภาพ)
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล​ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.๒๕๖๓ (1 ภาพ)
ตรวจคัดกรอง แจกแผ่นพับให้ความรู้ บริการเจอล้างมือแอล (10 ภาพ)
แจกแผ่นพับให้ความรู้ บริการเจอล้างมือแอลกอฮฮล์ และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน (12 ภาพ)
1 2 3 4 5 6 31 - 40 (ทั้งหมด 54 รายการ)