องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo ประกาศ ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้งหรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บป้ายโฆษณาที่มิได้รับอนุญาตออกจากที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่ อบต.ดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
photo ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บป้ายโฆษณาที่มิได้รับอนุญาตออกจากสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo การดำเนินการสำรวจป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
find_in_page รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศรายการอาหารกลางวันประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและทำการเรียนการสอนแบบ On site ตามปกติ 100% ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศ ปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ขอเชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนและทำการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศ ยกเลิกมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo การรณรงค์ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
41 - 60 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8